box boxing team club klub

Možno sa to nezdá, ale tieto dva športy sú celkom rozdielne. Kto nevie, nech číta ďalej…

Box
Je olympijská športová disciplína. Pri zápase sa udiera päsťami, ktoré sú chránené rukavicami. Existujú 3 základné údery: direkt, hák a zdvihák. Súper sa snaží zasiahnuť útočníka tak, aby získal za každý úder bod, prípadne aby dosiahol K.O., kedy súper nie je schopný ďalej bojovať.
Prvé vyobrazenia boxu sú z dôb 3 000 až 2 000 rokov pred Kristom na sumerských a egyptských reliéfových vázach a sochách.
V súčasnosti sa box rozdeľuje na amatérsky box a profesionálny box. Najväčším rozdielom medzi nimi je, že v amatérskom (olympijskom boxe) sa používajú helmy na ochranu hlavy (okrem kategórie mužov) a boxuje sa menej kôl než je to v profesionálnom ringu (obvykle 3 x 3 minúty). Dnes je box veľmi prestížny šport, niektorí boxeri patria medzi najlepšie platených športovcov. Súčasne sa box zaraďuje medzi najnáročnejšie športy vôbec.

Thajský box (MUAY THAI)
Je iný druh boxu, ktorý vznikol a vyvíjal sa v Thajsku. Je známy aj ako umenie ôsmich končatín, pretože v zápase sa využívajú údery päsťami a lakťami, kopy nohami, kolenami a špecifický štýl boja nazvaný klinč. Pri klinči bojovníci zápasia v tesnej blízkosti, je to veľmi technický súboj založený na sile, technickej vyspelosti a koordinácii.
Thajský box má pôvod vo vojenskom výcviku, ktorý thajská armáda vykonáva už niekoľko storočí, pretože tento bojový štýl vznikol vo vojnách v boji muža proti mužovi. Prvé zmienky o tomto bojovom štýle pochádzajú z 13. stor.
Amatérske zápasy v Muay Thai prebiehajú na 3 kolá po 2 minúty. Profesionálne zápasy v prebiehajú na 5 kôl po 2 minúty alebo 5 kôl po 3 minúty.

Box alebo jeho varianty si častokrát ľudia zamieňajú s pouličnou bitkou, s ktorou ani v jednom prípade nemá tento šport nič spoločné. Bojové športy zažívajú svoj „comeback“ a ak chceš s nami udávať trend, pridaj sa, sleduj nás na facebooku či instagrame.
Nech už sa rozhodnete pre ktorýkoľvek z nich, u nás nájdete kvalitné tréningy každý pracovný deň.